สถานที่พัก โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม


ชนิดกีฬาสนามแข่งขัน
กาบัดดี้ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น
โรงเรียนดอนชัยวิทยาคมที่อยู่ 182 ตำบล ป่าอ้อดอนไชย อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000 :: Website http://www.donchai.ac.th/