สถานที่พัก โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม


ชนิดกีฬาสนามแข่งขัน
ฟุตบอลชาย สนามกีฬาจังหวัดเชียงราย
โรงเรียนห้วยสักวิทยาคมที่อยู่ ตำบล ห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000 :: Website http://www.hswk.ac.th/