สถานที่พัก โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2


ชนิดกีฬาสนามแข่งขัน
ตะกร้อชายหาด โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2ที่อยู่ 393 หมู่ 1 ถ.เชียงราย-ดงมะดะ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย :: Website http://www.swk2.ac.th/