สถานที่พัก โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์


ชนิดกีฬาสนามแข่งขัน
ชักคะเย่อ หอประชุมอำเภอเมืองเชียงราย
โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ที่อยู่ 554 หมู่ที่ 2 อุตรกิจ ตำบล เวียง อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000 :: Website http://damrong.ac.th