สถานที่พัก ศูนย์ศุภนิมิตรเพื่อการพัฒนา อำเภอเวียงชัย


ชนิดกีฬาสนามแข่งขัน
เทนนิส ซอฟเทนนิส สนามกีฬาจังหวัดเชียงราย
เอ็กซ์ตรีม -BMX -Inline Speed Skateลานเอนกประสงค์หน้าอาคารนันทนาการ สนามกีฬาจังหวัดเชียงราย
เอ็กซ์ตรีม -Inline slalom skateลาน อาร์รีน่า เชียงราย (สิงห์พายัพ)
ศูนย์ศุภนิมิตรเพื่อการพัฒนา อำเภอเวียงชัยที่อยู่ 1/1 ตำบล เวียงเหนือ อำเภอ เวียงชัย เชียงราย 57210 :: Website