สถานที่พัก โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน


ชนิดกีฬาสนามแข่งขัน
คาราเต้โด ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
บิลเลียด สนุ้กเกอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ยิมนาสติก โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
ลีลาศ ห้องประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันที่อยู่ 13 หมู่ 4 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110 :: Website https://smsmaechan.thai.ac/home/