สถานที่พัก โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกุล


ชนิดกีฬาสนามแข่งขัน
เพาะกาย เซนทรัล เชียงราย
แฮนด์บอล ในร่ม โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกุลที่อยู่ 210 หมู่ 20 ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย :: Website http://www.crp.ac.th/