สถานที่พัก โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม


ชนิดกีฬาสนามแข่งขัน
ฮอกกี้ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ฮอกกี้ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)
โรงเรียนเชียงรายวิทยาคมที่อยู่ 52,108 ถนนอุตรกิจ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 :: Website http://www.cvk.ac.th/