สถานที่พัก โรงเรียนสันติวิทยา


ชนิดกีฬาสนามแข่งขัน
กรีฑา สนามกีฬาจังหวัดเชียงราย
โรงเรียนสันติวิทยาที่อยู่ 46 หมู่ 19 ต.รอบเวียง อำเภอ เมืองเชียงราย เชียงราย 57000 :: Website http://www.santivithaya.ac.th/