สถานที่พัก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


ชนิดกีฬาสนามแข่งขัน
หมากล้อม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เทเบิลเทนนิส มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่อยู่ 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100 :: Website https://www.mfu.ac.th