สถานที่พัก มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย


ชนิดกีฬาสนามแข่งขัน
มวยปล้ำชายหาด โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)
วอลเล่ย์บอล ในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ว่ายน้ำ สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายที่อยู่ ตำบล บ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57100 :: Website http://satit.crru.ac.th/