สถานที่พัก วิทยาลัยเชียงราย


ชนิดกีฬาสนามแข่งขัน
แฮนด์บอล ชายหาด สนามกีฬาจังหวัดเชียงราย
วิทยาลัยเชียงรายที่อยู่ 199 หมู่ 6 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 :: Website http://www.crc.ac.th/th