สถานที่พัก โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ


ชนิดกีฬาสนามแข่งขัน
ยูโด ยูยิตสู ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อที่อยู่ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000 :: Website http://www.crtb4.com/