สถานที่พัก โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล


ชนิดกีฬาสนามแข่งขัน
ตะกร้อลอดห่วง โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล
โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูลที่อยู่ 46 หมู่ 10 ถ.ศรีทรายมูล ต.รอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000 :: Website http://www.t3ssm.ac.th