สถานที่พัก โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว


ชนิดกีฬาสนามแข่งขัน
ปันจักสีลัต โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัวที่อยู่ 174 หมู่12 ถนน วัดพระนอน ต.รอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000 :: Website https://www.tsb2nb.ac.th/