สถานที่พัก โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด


ชนิดกีฬาสนามแข่งขัน
เทควันโด ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิดที่อยู่ 734 ถนน พหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000 :: Website http://www.tbsk1.com/