สถานที่พัก วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย


ชนิดกีฬาสนามแข่งขัน
ฮอกกี้ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ฮอกกี้ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)
แบดมินตัน สนามแบดมินตัน HP
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงรายที่อยู่ 1050 ถนนสนามบิน ตำบล เวียง อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000 :: Website http://www.ccvc.ac.th