สถานที่พัก วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย


ชนิดกีฬาสนามแข่งขัน
กรีฑา สนามกีฬาจังหวัดเชียงราย
วิทยาลัยการอาชีพเชียงรายที่อยู่ ตำบล ท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000 :: Website http://cric.ac.th/cric/