สถานที่พัก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย


ชนิดกีฬาสนามแข่งขัน
บริดจ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
เปตอง สนามกีฬาจังหวัดเชียงราย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายที่อยู่ 670 ถนน ถนน ธนาลัย ต.เวียง อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000 :: Website http://www.cvc.ac.th/