สถานที่พัก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย


ชนิดกีฬาสนามแข่งขัน
ยกน้ำหนัก โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงรายที่อยู่ 51 หมู่ 6 ซอย 2 ถนนบ้านฟาร์มสัมพันธกิจ ตำบล ริมกก อำเภอ เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 :: Website http://www.crcat.ac.th