สถานที่พัก โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่


ชนิดกีฬาสนามแข่งขัน
จักรยาน ครอสคันทรี่สิงห์ปาร์ค
จักรยาน ถนนอินไลน์เรซ ชายสวนตุงและโคมเฉลิมพระเกียรติ 75 พรรษา - ดอยตุง
จักรยาน ถนนอินไลน์เรซ หญิงถนนบายพาส สันทราย-ดอยฮาง
โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ที่อยู่ 444/1 หมู่ที่ 4 ถนน กลางเวียง ตำบล ริมกก อำเภอ เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 :: Website http://tesaban8.ac.th/