สถานที่พัก โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า


ชนิดกีฬาสนามแข่งขัน
มวยไทยสมัครเล่น โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า
โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้าที่อยู่ ถ.สันโค้งน้อย ต.รอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000 :: Website http://www.t5denha.ac.th/