สถานที่พัก วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย


ชนิดกีฬาสนามแข่งขัน
ฮอกกี้ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ฮอกกี้ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)
วิทยาลัยเทคนิคเชียงรายที่อยู่ 1046 ถ.สนามบิน ต.เวียง อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000 :: Website http://www.ctc.ac.th/