สถานที่พัก วัดเชตวัน


ชนิดกีฬาสนามแข่งขัน
เปตอง สนามกีฬาจังหวัดเชียงราย
วัดเชตวันที่อยู่ บ้านหนองบัว ถนน วัดพระนอน ตำบล เวียง อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000 :: Website