สถานที่พัก พุทธมณฑล 750 ปี เมืองเชียงราย


ชนิดกีฬาสนามแข่งขัน
กีฬาทางอากาศ ฝูงบิน 416
ปัญจกีฬา ฟันดาบสากลมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ปัญจกีฬา ว่ายน้ำสระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ยิงปืน ,ปัญจกีฬา วิ่ง : ยิงปืนสนามกีฬาจังหวัดเชียงราย
ยิงปืนรณยุทธ สนามยิงปืน นครเชียงราย
พุทธมณฑล 750 ปี เมืองเชียงรายที่อยู่ ตำบล บัวสลี อำเภอ แม่ลาว เชียงราย 57250 :: Website