สถานที่พัก วัดศรีบุญเรือง


ชนิดกีฬาสนามแข่งขัน
เทควันโด ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
วัดศรีบุญเรืองที่อยู่ หมู่ที่ 3 ถนนสิงหไคล ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000 :: Website