Website เจียงฮายเกมส์ | ที่พักนักกีฬา เจียงฮายเกมส์ | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

จำนวน 42 แห่ง รองรับผู้เข้าพัก 11,052 คน
ชนิดกีฬา สถานที่พักนักกีฬา รายการ รองรับผู้พัก ผู้จัดการที่พัก โทร. รูปภาพ/แผนที่
- ยิงปืน
- ปัญจกีฬา
- กีฬาทางอากาศ
- ยิงปืนรณยุทธ
พุทธมณฑล 750 ปี เมืองเชียงราย
ชนิดกีฬาชายหญิงผู้ควบคุมทีมรวมหมายเหตุ
กีฬาทางอากาศ40162076ทุกจังหวัด
ปัญจกีฬา731020ทุกจังหวัด
ยิงปืน1279953279ทุกจังหวัด
ยิงปืนรณยุทธ891029128ทุกจังหวัด
500พระครูสังฆรักษ์ เรวัฒน์เรวัตโต 084-8776350
- ว่ายน้ำ
- มวยปล้ำชายหาด
- วอลเล่ย์บอล ในร่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
ชนิดกีฬาชายหญิงผู้ควบคุมทีมรวมหมายเหตุ
มวยปล้ำชายหาด38321181ทุกจังหวัด
วอลเล่ย์บอล ในร่ม849445223ภาค1,ภาค 2 ยกเว้นสุพรรณบุรี, ภาค 3 ยกเว้นนครราชสีมา, ภาค 4 ,และจังหวัดเชียงใหม่
ว่ายน้ำ976342202ทุกจังหวัด
495นายราชันย์ 087-7273932
- หมากล้อม
- เทเบิลเทนนิส
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชนิดกีฬาชายหญิงผู้ควบคุมทีมรวมหมายเหตุ
หมากล้อม22191152ภาค 1, ภาค 3
เทเบิลเทนนิส373341111ทุกจังหวัด
160นายศักดิ์ศร มงคลอิทธิเวช 095-8043678
- ฟุตบอลหญิง
วัดดอยกองข้าว
ชนิดกีฬาชายหญิงผู้ควบคุมทีมรวมหมายเหตุ
ฟุตบอลหญิง0721284ภาค 4, ภาค 5
105พระอธิการไทรงาม 084-6119695
- เทควันโด
วัดศรีบุญเรือง
ชนิดกีฬาชายหญิงผู้ควบคุมทีมรวมหมายเหตุ
เทควันโด505122123ภาค 3, ภาค 5
100พระครูศิริธรรมนิวัต 087-1927319
- วู้ดบอล
วัดห้วยปลากั้ง
ชนิดกีฬาชายหญิงผู้ควบคุมทีมรวมหมายเหตุ
วู้ดบอล807435189ภาค 2,ภาค3, ภาค 4, ภาค 5
120นายวันชนะ ชุมภู 091-8587101
- เปตอง
วัดเชตวัน
ชนิดกีฬาชายหญิงผู้ควบคุมทีมรวมหมายเหตุ
เปตอง584229129ภาค 1,ภาค 2 , ภาค 3, ภาค 5
150นายสมบัติ สุภาศรี 084-0996845
- กรีฑา
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
ชนิดกีฬาชายหญิงผู้ควบคุมทีมรวมหมายเหตุ
กรีฑา675018135ภาค 2
120ผอ.อรพิน ดวงแก้ว 061-9465328
- ฮอกกี้
- แบดมินตัน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย
ชนิดกีฬาชายหญิงผู้ควบคุมทีมรวมหมายเหตุ
ฮอกกี้48361498ภาค 5
แบดมินตัน624724133ทุกจังหวัด
221นายอมรพงษ์ ตุ้ยยวง 081-6815085
- เปตอง
- บริดจ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ชนิดกีฬาชายหญิงผู้ควบคุมทีมรวมหมายเหตุ
บริดจ์575321131ทุกจังหวัด
เปตอง18171146ภาค 4
180ผอ.ปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ 081-2874479
- ยกน้ำหนัก
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
ชนิดกีฬาชายหญิงผู้ควบคุมทีมรวมหมายเหตุ
ยกน้ำหนัก1029257251ทุกจังหวัด
250นายบัณฑิต สมจิตร 087-9550003
- แฮนด์บอล ชายหาด
วิทยาลัยเชียงราย
ชนิดกีฬาชายหญิงผู้ควบคุมทีมรวมหมายเหตุ
แฮนด์บอล ชายหาด9010057247ทุกจังหวัด
246ชุติกาญจน์. ขัติกันทา 084-0454410
- ฮอกกี้
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ชนิดกีฬาชายหญิงผู้ควบคุมทีมรวมหมายเหตุ
ฮอกกี้13513145311ภาค 3, ภาค 4
314นายเทพชัย ร่มโพธิ์ 082-8922211
- ฟุตบอลหญิง
ศูนย์พัฒนาบุคลาการลูกเสือ ตำบลแม่ยาว
ชนิดกีฬาชายหญิงผู้ควบคุมทีมรวมหมายเหตุ
ฟุตบอลหญิง09015105ภาค 1, ภาค 2, ภาค3
150นายแสงเพชร สุดเพาะ 082-4070418
- มวยไทยสมัครเล่น
ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย
ชนิดกีฬาชายหญิงผู้ควบคุมทีมรวมหมายเหตุ
มวยไทยสมัครเล่น19102352ภาค 2
52นายสนอง จรินทร 053-170100
- เอ็กซ์ตรีม
- เทนนิส ซอฟเทนนิส
ศูนย์ศุภนิมิตรเพื่อการพัฒนา อำเภอเวียงชัย
ชนิดกีฬาชายหญิงผู้ควบคุมทีมรวมหมายเหตุ
เทนนิส ซอฟเทนนิส11411662292ทุกจังหวัด
เอ็กซ์ตรีม1584170269ทุกจังหวัด
350นายภูริวัตร วงค์ลังกา 086-0465241
- กาบัดดี้
โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม
ชนิดกีฬาชายหญิงผู้ควบคุมทีมรวมหมายเหตุ
กาบัดดี้11911287318ทุกจังหวัด
297นายมงคล สิงห์ปัน 089-8523657
- ชักคะเย่อ
โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
ชนิดกีฬาชายหญิงผู้ควบคุมทีมรวมหมายเหตุ
ชักคะเย่อ10910061270ทุกจังหวัด
241นายส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว 081-3868385
- มวยปล้ำในร่ม
โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)
ชนิดกีฬาชายหญิงผู้ควบคุมทีมรวมหมายเหตุ
มวยปล้ำในร่ม1154978242ภาค 1, ภาค 2,ภาค 4, ภาค5
200นายมานิตย์ เตชะตน 085-7144384
- วู้ดบอล
โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง
ชนิดกีฬาชายหญิงผู้ควบคุมทีมรวมหมายเหตุ
วู้ดบอล2020848ภาค 1
50นายยุทธชัย ชมพูพิทักษ์ 081-3663210
- ฮอกกี้
โรงเรียนบ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์
ชนิดกีฬาชายหญิงผู้ควบคุมทีมรวมหมายเหตุ
ฮอกกี้726022154ภาค 2
150นายวิชา สมบุญ 090-6752133
- มวยปล้ำในร่ม
โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท ตำบลบ้านดู่
ชนิดกีฬาชายหญิงผู้ควบคุมทีมรวมหมายเหตุ
มวยปล้ำในร่ม1411732ภาค 3
39ผอ.ประเวศ พรหมเทศ 088-8040490
- ฟุตซอล
โรงเรียนพานพิทยาคม
ชนิดกีฬาชายหญิงผู้ควบคุมทีมรวมหมายเหตุ
ฟุตซอล847033187ภาค 1, ภาค 2 และศรีสะเกษ
208นายมานัส พรหมรินทร์ 085-7052547
- ฟุตซอล
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
ชนิดกีฬาชายหญิงผู้ควบคุมทีมรวมหมายเหตุ
ฟุตซอล707030170ภาค 4, ภาค 5 จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดขอนแก่น
200ว่าที่รต.นิกร ใจสม 061-0748875
- ลีลาศ
- คาราเต้โด
- ยิมนาสติก
- บิลเลียด สนุ้กเกอร์
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
ชนิดกีฬาชายหญิงผู้ควบคุมทีมรวมหมายเหตุ
คาราเต้โด685728153ทุกจังหวัด
บิลเลียด สนุ้กเกอร์5522178ทุกจังหวัด
ยิมนาสติก368449169ทุกจังหวัด
ลีลาศ727223167ทุกจังหวัด
522นายวีระชาติ นรรัตน์ 095-2437770
- กรีฑา
โรงเรียนสันติวิทยา
ชนิดกีฬาชายหญิงผู้ควบคุมทีมรวมหมายเหตุ
กรีฑา22119156468ภาค 3,ภาค 4
500นายกานต์ มากกุญชร 089-4342466
- เพาะกาย
- รักบี้ฟุตบอล
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
ชนิดกีฬาชายหญิงผู้ควบคุมทีมรวมหมายเหตุ
รักบี้ฟุตบอล18112555361ทุกจังหวัด
เพาะกาย2751244ภาค 3, ภาค 5
400ผอ.อดุลย์ นันท์บัญชา 081-9506634
- ตะกร้อชายหาด
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
ชนิดกีฬาชายหญิงผู้ควบคุมทีมรวมหมายเหตุ
ตะกร้อชายหาด484230120ทุกจังหวัด
199นายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล 090-8971522
- ฟุตบอลชาย
โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม
ชนิดกีฬาชายหญิงผู้ควบคุมทีมรวมหมายเหตุ
ฟุตบอลชาย198033231ทุกจังหวัด
252นายเอนก ตาคำ 084-4829201
- เพาะกาย
- แฮนด์บอล ในร่ม
โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกุล
ชนิดกีฬาชายหญิงผู้ควบคุมทีมรวมหมายเหตุ
เพาะกาย72924105ภาค 1, ภาค 2, ภาค 4
แฮนด์บอล ในร่ม14416076380ทุกจังหวัด
500นายนิรันดร์ จันทร์แก้ว 084-8046615
- ฮอกกี้
โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม
ชนิดกีฬาชายหญิงผู้ควบคุมทีมรวมหมายเหตุ
ฮอกกี้606020140ภาค 1
150ผอ.จันทร์ฉาย ไทยรัตน์ 093-1385840
- กรีฑา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย
ชนิดกีฬาชายหญิงผู้ควบคุมทีมรวมหมายเหตุ
กรีฑา17414348365ภาค 1,ภาค 5
350นายเจษฎา สุทธิสาคร 081-6032858
- เทควันโด
โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด
ชนิดกีฬาชายหญิงผู้ควบคุมทีมรวมหมายเหตุ
เทควันโด818935205ภาค 1, ภาค 2, ภาค 4
200นายกิตติศักดิ์ บุญเป็ง 083-4707605
- ปันจักสีลัต
โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว
ชนิดกีฬาชายหญิงผู้ควบคุมทีมรวมหมายเหตุ
ปันจักสีลัต1067173250ทุกจังหวัด
250ผอ.อโณทัย จิระดา 086-7313773
- ตะกร้อลอดห่วง
โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล
ชนิดกีฬาชายหญิงผู้ควบคุมทีมรวมหมายเหตุ
ตะกร้อลอดห่วง1086644218ทุกจังหวัด
210นายปรีชา ศรีทา 088-2529927
- ยูโด ยูยิตสู
โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ
ชนิดกีฬาชายหญิงผู้ควบคุมทีมรวมหมายเหตุ
ยูโด ยูยิตสู19515976430ทุกจังหวัด
250นายมงคล ใบแสง 089-9189105
- มวยไทยสมัครเล่น
โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า
ชนิดกีฬาชายหญิงผู้ควบคุมทีมรวมหมายเหตุ
มวยไทยสมัครเล่น10962121292ภาค 1, ภาค 3, ภาค 4, ภาค 5
320นางอนุรักษ์ บุตรสาร 081-5953907
- เจ็ตสกี
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
ชนิดกีฬาชายหญิงผู้ควบคุมทีมรวมหมายเหตุ
เจ็ตสกี1951640ทุกจังหวัด
30นายประทวน เขื่อนเพชร 085-0327715
- จักรยาน
โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่
ชนิดกีฬาชายหญิงผู้ควบคุมทีมรวมหมายเหตุ
จักรยาน1334696275ทุกจังหวัด
200นายวิทวัส 086-1977179
- มวยสากลสมัครเล่น
- วอลเลย์บอล ชายหาด
- วอลเล่ย์บอล ในร่ม
โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
ชนิดกีฬาชายหญิงผู้ควบคุมทีมรวมหมายเหตุ
มวยสากลสมัครเล่น110111138359ทุกจังหวัด
วอลเลย์บอล ชายหาด24282678ทุกจังหวัด
วอลเล่ย์บอล ในร่ม364521102วอเลย์บอลในร่มหญิงทีมจังหวัดกำแพงเพชร,จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดพิษณุโลก,ทีมชายจังหวัดพิษณุโลก
527นายปราโมทย์ นพวงศ์ 081-9605253
- กอล์ฟ
- เซปักตะกร้อ
โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม
ชนิดกีฬาชายหญิงผู้ควบคุมทีมรวมหมายเหตุ
กอล์ฟ30253792ทุกจังหวัด
เซปักตะกร้อ13210854294ทุกจังหวัด
360นายปรีชาพล ศิริอินทร์ 085 5493138
- ซอฟท์บอล
- หมากล้อม
- บาสเกตบอล
- ฟันดาบสากล
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
ชนิดกีฬาชายหญิงผู้ควบคุมทีมรวมหมายเหตุ
ซอฟท์บอล15018066396ทุกจังหวัด
บาสเกตบอล15216096408ทุกจังหวัด
ฟันดาบสากล1056532202ทุกจังหวัด
หมากล้อม28271166ภาค 2, ภาค 4, ภาค 5
934นายจรัล แก้วเป็ง 082-8949189