ภาพข่าวภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

การฉีดวัคซีนไฟเซอร์นักเรียนระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า อายุ 12-18 ปี

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย นายกริช มากกุญชร ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา ติดตามตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนไฟเซอร์นักเรียนอายุ 12 ปีขึ้นไปในระดับมัธยมศึกษา ที่จุดฉีด รร.สามัคคีวิทยาคม จำนวน 2,100 คน โดยมีทีมแพทย์-พยาบาล รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ร่วมคัดกรอง จัดฉีดและชี้แจง โดยนักเรียนหญิงจะได้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 2 ต้นเดือนพฤศจิกายน 2564 ส่วนนักเรียนชายจะได้ 1 เข็ม ยกเว้นนักเรียนชายที่มีน้ำหนักตัวมากกว่า 90 กก. หรือเด็กกลุ่มโรคเสี่ยง ซึ่งจะอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ ทั้งนี้ ตลอดการฉีด 8 วัน นับจากวันที่ 6-13 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา มีเด็กนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา เขต อ.เมืองเชียงราย รับวัคซีนไฟเซอร์ไปแล้ว จำนวน 17,550 คน ไม่ปรากฎมีผลข้างเคียงแต่อย่างใด...

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางสาววนัญศิมา สักลอ


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ