ภาพข่าวภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

องค์กรของผู้บริโภคเชียงรายขับเคลื่อนสิทธิ อำนาจ และคุ้มครองผู้บริโภค

ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มอบนางรัชดา รักษาศิลป์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ ร่วมกิจกรรมเวทีองค์กรของผู้บริโภคจังหวัดเชียงราย ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพรบ.สภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ.2562 ณ โรงแรมไชยนารายณ์ริเวอร์ไซด์ เพื่อรายงานภาพรวมของสถานการณ์ งานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และระดมความร่วมมือ พัฒนากรอบแนวทางด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในจังหวัดเชียงราย

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางสาววนัญศิมา สักลอ


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ