ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ขับขี่ปลอดภัย 100%

นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นายทศพร จันทร์เนตร รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ร่วมกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกและการสร้างเครือข่ายเกี่ยวกับการใช้ทางม้าลาย และการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดเชียงราย กิจกรรม Kick off ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี "หยุด ก่อนทางม้าลาย" ณ สวนตุงและโคมเชียงราย โอกาสนี้ นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย รับฟังคำกล่าวรายงานจาก หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดเชียงราย รายงานถึงความเป็นมา โดยเป้าหมายของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อลดการบาดเจ็บสาหัส และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน โดยการสร้างความตระหนัก เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้ใช้ถนน ซึ่งเป็นการป้องกันความเสี่ยงของระบบจราจร

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ