ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

"ขับเคลื่อนแผนที่นำทาง"

⭐️ นายกวิน เสือสกุล ศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 เป็นประธานการประชุมเพื่อสร้างการรับรู้ กรอบแนวทางการขับเคลื่อนตามแผนที่นำทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั้งยืนด้านการศึกษา SDG4 Rodmap ในพื้นที่ดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ⭐️ โอกาสนี้ นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย พ.จ.ต.ฉลอง อ่อนนวน ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ข้างต้น

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ