ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

"แต่งตั้ง รอง ผอ.รร."

???? นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มอบหมาย ให้นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียงรองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563 ตามประกาศ กศจ.เชียงราย ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2563 รายงานตัววันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายโดยมีผู้รายงานตัวเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งรวมทั้งสิ้น 12 ราย

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ