ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

"ศธ.ต่อต้านการทุจริต"

15/12/2564 "ศธ.ต่อต้านการทุจริต" นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตและมอบนโยบาย No Gift Poticy ของกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ผ่าน Facebook Fanpage ศธ.360 องศา จากสนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการ โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง สืบเนื่องจาก สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดจัดงานวันต่อต้านการทุจริตกระทรวงศึกษาธิการ และพิธีประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตและมอบนโยบาย No Gift Policy ของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใด้แนวคิด "กระทรวงศึกษาธิการโปร่งใส ไม่ทนต่อการทุจริต " (MOE TRUST & Zero Corruption) วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนัก กระตุ้น ปลูกจิตสำนึกในการไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริตให้กับบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกระทรวงศึกษาธิการ

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ