ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

  • รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ประจำปี 2564

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 - นางรัตติกร ศรีคำ 6 สิงหาคม 2564
2  เชิญร่วมงาน งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 30 กรกฎาคม 2564
3  เชิญสมัครรับการคัดเลือก ศิษย์เก่าดีเด่น - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 30 กรกฎาคม 2564
4  เชิญเข้ารับการอบรมฯ หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 21 - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 16 กรกฎาคม 2564
5  เชิญร่วมลงนามถวายพระพร - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 16 กรกฎาคม 2564
6  ชะลอการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 13 กรกฎาคม 2564
7  ชะลอการดำเนินการสอบแข่งขันฯ - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 12 กรกฎาคม 2564
8  เชิญชวนร่วมกิจกรรมงดดื่มสุรา "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2546 - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 8 กรกฎาคม 2564
9  เชิญชวนร่วมประกวดสื่อนวัตกรรมฯ - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 8 กรกฎาคม 2564
10  เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 - นางรัตติกร ศรีคำ 8 กรกฎาคม 2564
11  เชิญร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เฉลิมพระเกียรติฯ - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 6 กรกฎาคม 2564
12  รางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่นและ นักเรียนทุนรัฐบาลไทยดาวรุ่ง - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 6 กรกฎาคม 2564
13  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันฯ (เพิ่มเติม) - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 6 กรกฎาคม 2564
14  ประกาศ แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 5 กรกฎาคม 2564
15  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 1 กรกฎาคม 2564
16  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 1 กรกฎาคม 2564
17  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 1 กรกฎาคม 2564
18  แผนปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 1 กรกฎาคม 2564
19  แผนบริหารความเสี่ยง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 1 กรกฎาคม 2564
20  การเสนอชื่อบุคลากรแกนนำ (ครู ก.) ในยุทธศาสตร์ เชียงราย สะอาด ปลอดภัย น่ายล จังหวัดเชียงราย - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 29 มิถุนายน 2564
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ