Website น้ำกกเกมส์ | ที่พักนักกีฬา น้ำกกเกมส์ |

จำนวน 19 แห่ง รองรับผู้เข้าพัก 3,780 คน มีจำนวนผู้เข้าพัก 3,638 คน
สถานที่พักนักกีฬา รายการ รองรับ/จำนวนผู้พัก ผู้จัดการที่พัก โทร. รูปภาพ/แผนที่
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
จังหวัดจำนวนผู้พัก
กรุงเทพมหานคร 414
นครราชสีมา 86
500 / 500นายราชันย์ ธนันชัย 087-7273932 :
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
จังหวัดจำนวนผู้พัก
สมุทรสาคร 29
เพชรบูรณ์ 60
แพร่ 40
130 / 129นายศักดิ์ศร มงคลอิทธิเวช 095-8043678 :
วัดเชตวัน
จังหวัดจำนวนผู้พัก
พะเยา 15
ลพบุรี 83
100 / 98นายสมบัติ สุภาศรี 084-0996845
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
จังหวัดจำนวนผู้พัก
สมุทรปราการ 52
สมุทรสงคราม 12
สุพรรณบุรี 28
100 / 92ผอ.อรพิน ดวงแก้ว 061-9465328 :
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
จังหวัดจำนวนผู้พัก
นนทบุรี 225
ปทุมธานี 37
ปราจีนบุรี 32
สระแก้ว 3
300 / 297นายบัณฑิต สมจิตร 087-9550003 :
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย
จังหวัดจำนวนผู้พัก
ขอนแก่น (ศรีสังวาลย์) 24
ชมรมกีฬาสิงห์บุรี 14
นราธิวาส 2
สิงห์บุรี (กศ.พิเศษ) 7
สุราษฎร์ธานี (ตาบอด) 28
เชียงใหม่ (คนตาบอด) 27
เชียงใหม่ (ศรีสังวาลย์) 23
เพชรบุรี (กศ.พิเศษ) 10
135 / 135นางศิริพร ดาระสุวรรณ 081-4730828 :
ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดเชียงราย
จังหวัดจำนวนผู้พัก
ชัยนาท 9
ตรัง 50
60 / 59รอ.เรืองศักดิ์  ศาลานุ 080-1238636
โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม
จังหวัดจำนวนผู้พัก
จันทบุรี 17
นครนายก 84
ศรีสะเกษ 29
สตูล 51
อำนาจเจริญ 15
200 / 196นายมงคล สิงห์ปัน 089-8523657 :
โรงเรียนบ้านนางแล
จังหวัดจำนวนผู้พัก
ชุมพร 35
นครศรีธรรมราช 58
100 / 93นายคนอง เขื่อนเพชร 086-9149426
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
จังหวัดจำนวนผู้พัก
นครปฐุม 50
นครสวรรค์ 42
พระนครศรีอยุธยา 9
ยะลา 30
สุพรรณบุรี 16
อุทัยธานี 17
200 / 164นายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล 090-8971522 :
โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม
จังหวัดจำนวนผู้พัก
ชัยภูมิ 33
ร้อยเอ็ด 40
สุรินทร์ 27
อุดรธานี 95
200 / 195นายธงชัย ญะรัตน์ 080-1200797 :
โรงเรียนอนุบาลนางแล
จังหวัดจำนวนผู้พัก
ขอนแก่น 130
ปัตตานี 15
พังงา 14
ระนอง 6
สิงห์บุรี 18
อ่างทอง 11
200 / 194นายวิทย์ วิชาคำ 089-9997746
โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย
จังหวัดจำนวนผู้พัก
มุกดาหาร 21
ราชบุรี 31
55 / 52นายเมษิต กองเงิน 089-9534736
โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล
จังหวัดจำนวนผู้พัก
กาญจนบุรี 22
กาฬสินธุ์ 37
ขอนแก่น (ศูนย์พื้นฟู สมรรถภาพคนงานภาค 4)25
ฉะเชิงเทรา 16
น่าน 10
ประจวบคีรีขันธ์ 32
พิจิตร 9
พิษณุโลก 8
ภูเก็ต 25
ระยอง 39
ลพบุรี (หู+ปัญญา)42
สงขลา (ปัญญา)5
อุบลราชธานี 54
เชียงราย 97
เชียงใหม่ 122
เพชรบุรี 14
600 / 557นางนิภากร โภคาสัมฤทธิ 091-0679268 :
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย
จังหวัดจำนวนผู้พัก
ชลบุรี 327
330 / 327นางศรีอรุณ ปันส่วน 090-0509846 :
โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด
จังหวัดจำนวนผู้พัก
กระบี่ 29
สุโขทัย 54
อุตรดิตถ์ 10
100 / 93นายกิตติศักดิ์ บุญเป็ง 083-4707605 :
โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่
จังหวัดจำนวนผู้พัก
ตาก 3
พิษณุโลก 46
ลำปาง 25
ลำพูน 18
แม่ฮ่องสอน 8
100 / 100นายวิทวัส สมสกุล 086-1977179 :
โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
จังหวัดจำนวนผู้พัก
ตราด 17
มหาสารคาม 9
สกลนคร 18
สงขลา 80
สระบุรี 46
170 / 170นายปราโมทย์ นพวงศ์ 081-9605253 :
โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม
จังหวัดจำนวนผู้พัก
นครพนม 14
บึงกาฬ 10
บุรีรัมย์ 19
ยโสธร 27
สุราษฎร์ธานี 36
หนองคาย 49
หนองบัวลำภู 11
เลย 21
200 / 187นายปรีชาพล ศิริอินทร์ 089-9503950