• [30/3/2566] การประกวดคลิปวีดีโอ Tik Tok รณรงค์ต่อต้านด้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2566
 • [28/3/2566] ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป
 • [27/3/2566] การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการฯ ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (วPA)
 • [27/3/2566] เลื่อนข้าราชการ
 • [27/3/2566] เลื่อนข้าราชการ
 • [27/3/2566] การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ศธจ.อุบลราชธานี
 • [27/3/2566] การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศธจ.อุทัยธานี
 • [27/3/2566] การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ศธจ.อุทัยธานี
 • [23/3/2566] พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2566
 • [23/3/2566] ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด. 91 ปีภาษี 2566

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด


 • [7/3/2566] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
 • [7/2/2566] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2566
 • [17/1/2566] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2565
 • [22/12/2565] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
 • [6/12/2565] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2565
 • [10/10/2565] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2565
 • [19/9/2565] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2565
 • [24/8/2565] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
 • [7/7/2565] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2565
 • [6/6/2565] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

ดูทั้งหมด

 -= ยังไม่มีรายการบันทึก =-

ดูทั้งหมด


เสริมสร้างทักษะด้านสุขภาวะทางเพศและสุขภาพจิตให้เยา...

รายละเอียด

สืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้าน งาน บ ว ร ฮอมปอยผญ๋า เมือง...

รายละเอียด

ผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ...

รายละเอียด

การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ทวิศึกษา ด้วยกระบวน...

รายละเอียด

ประชุม อ.ก.ค.ศ.เชียงราย เขต 1 ครั้งที่ 2...

รายละเอียด

พบปะหารือ สภากาแฟ หัวหน้าส่วนราชการ...

รายละเอียด


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ